G-Code

Postanowienia wstępne

Spółka Gizmania s.r.o., nr identyfikacyjny 24208230, nr VAT CZ24208230, z siedzibą w Pradze 7, Bubenské nábřeží 306 / 13, kod pocztowy 170 00, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja C, wkładka 188745. (zwana dalej "Gizmania") organizuje kampanię marketingową pod nazwą "G-code" (zwaną dalej "Kampanią") od godziny 11:00 w dniu 1 lutego 2024 r. do godziny 23:59 w dniu 31 grudnia 2024 r. (zwaną dalej "Okresem Kampanii") i niniejszym ustanawia zasady i warunki Kampanii.

Definicje

W ramach Kampanii Gizmania udziela rabatu na towary wymienione na stronie G-Code ("Towary").

Każdy taki Towar jest oznaczony kodem GCODE20. Rabat procentowy jest przyznawany poprzez zastosowanie kodu GCODE20 podczas składania zamówienia na zakup Towaru na stronie www.gizmania.cz.

Rabat na Towary obowiązuje przez okres włączenia Towarów do Kampanii lub do momentu wyprzedania Towarów w trakcie trwania Kampanii. Oferta Towarów objętych Kampanią jest odnawiana (rotowana) co najmniej raz w miesiącu. Gizmania zastrzega sobie prawo do okresowego dodawania lub usuwania przecenionych Towarów z Kampanii oraz zastrzega sobie prawo do sprzedaży usuniętych Towarów poza Kampanią.

Zamówienie

Zamawiając Towary oferowane w Kampanii, należy przestrzegać Warunków i Zasad Gizmania oraz niniejszych Warunków i Zasad Kampanii. Towarów w ramach Kampanii nie można kupić telefonicznie ani faksem, lecz wyłącznie online lub w sklepie Gizmania s.r.o., znajdującym się pod adresem Prague 7, Bubenské nábřeží 306/13, kod pocztowy 170 00.

Udzielenie rabatu lub Towarów w Kampanii po obniżonej cenie jest uwarunkowane prawidłową realizacją zamówienia, a nie tylko włożeniem Towarów do koszyka, oraz prawidłową płatnością za zamówienie.

Zniżki procentowe udzielane w Kampanii w oparciu o zastosowanie kodu rabatowego GCODE20 nie mogą być łączone z żadnymi innymi kodami rabatowymi udostępnianymi przez Gizmania lub obowiązującymi na Gizmania.

Postanowienia końcowe

Gizmania oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane przesyłaniem wiadomości elektronicznych.

Gizmania zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków Kampanii oraz do jej odwołania w razie potrzeby.

Niniejsze Zasady Kampanii wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

W Pradze, 31. 01. 2024